Pyrénées de cirque      Pirineos de circo      Pirineus de circ

Enregistrer au format PDF

Carrera universitària Dansa i Arts Circenses

Toutes les versions de cet article : [català] [Español] [français]

Descarregar la presentació PDF

Responsable : Anne Hébraud
ahebraud@gmail.com

Objetius de la formació

  • Coneixements teòrics, pràctics i professionals de dansa i arts circenses.
  • Títol complementari d’una formació universitària (especialitat) o professional.
  • Formació adaptada a cada estudiant relacionada al seu projecte professional.

Característiques dels estudiants
- Els estudiants que tenen una L2
- Els alumnes de les escoles de dansa o de circ.
- Els estudiants del projecte Interreg Circ que o !
- Els artistes que s’estan reciclant amb nous coneixements.
- Els professionals que busquen una especialització.

Els docents
- Professors de la UTM (Universitat Toulouse II – le Mirail) procedents de diferents serveis i departaments ja que es tracta d’una formació multidisciplinària.
- Professionals del gremi : professors de les escoles, artistes, organitzadors de festivals, administradors (sobretot per a les pràctiques).

Organització general de l’ensenyament

La formació serà de 2 semestres, cadascun d’ells comprèn 4 Unitats d’Ensenyament (UE).

Els estudiants que tenen una L2 poden matricular-se.
Les persones que no tenen una L2 han d’omplir una sol·licitud per demanar l’autorització per matricular-se.
Si s’han validat algunes UE, s’ha d’omplir una sol·licitud de VES (Validació d’Estudis Superiors).

Semestre 1
UE 1 – 75h - LMTD01Y
25h : Teatre (teoria)
25h : Teatre (pràctica)
25h : Dansa contemporània

UE 2 i UE6 – 50h - CIAMOP1Y - Activitats culturals i crítica A
A escollir entre :
Acompanyament i contribució a projectes : Cine o Dansa, Circ o Música o Arts plàstiques Iniciació a la crítica.
Poesia, tradició oral, actuació.
Escriptura

UE 3 – 50h - EP01OP1Y : 50h – Educació Física i Esportiva nivell 2 avançat
A escollir entre :
Dansa Jazz
Dansa contemporània
Arts circenses
Altres

Semestre 2
UE5 – 50 h - LMT023Y - Fronteres del teatre
25h : Història de la marioneta
25h : Història de la dansa

UE 7 – 50 h- EP00OP2Y : 50 h – Educació Física i Esportiva nivell 1
A escollir entre :
Una activitat de 50 h (4 h per setmana al S2 o 2 h per setmana S1+S2)
Dues activitats de 25h
Estada en una residència d’artistes durant cinc dies per observar i fer una anàlisi posterior.

UE 4 - Residencia de creació

UE 8 : Practiques i informe
Pràctiques per seguir un projecte durant tres setmanes en un centre cultural (la Grainerie, le Lido, Rogelio Rivel, teatres…)


¿Com matricular-se ?
- Matrícula administrativa (141€)
- Matrícula pedagògica

Col·laboració amb Circ que o ! 2009

  • Beques de mobilitat per a estudiants i docents (cinc per cada regió).
  • Acollida de companyies a residència.
  • Traducció d’espectacles.

A continuació amb Circ que o !

  • Formació professional (títol de tres anys)
  • Màster

Web de la Universitat Toulouse II-Le Mirail


Graphisme : Creadores de Ocio Crédits photos : la Grainerie, APCC, Poussière d’Image, Fanette Bruel, Guillaume Gouache, Eva Ferres.

Extranet | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0 | Agenda