Pyrénées de cirque      Pirineos de circo      Pirineus de circ

Enregistrer au format PDF

Convocatòria Camins emergents II

Toutes les versions de cet article : [català] [Español] [français]

Camins emergents

Convocatòria 2010

Adreçada a companyies i artistes de circ professionals

En el marc del projecte europeu Circ que o ! Pirineus de Circ s’obre una convocatòria per a propostes artístiques de números de circ dirigida a la promoció del circ contemporani, de creació, i al suport de la seva difusió pels artistes emergents.

Camins Emergents és una xarxa transpirinenca de difusió de petites formes (formats curts i números).
Aquesta convocatòria s’adreça més particularment a aquelles formes recentment acabades o a punt de ser-ho, que poden tenir com a objectiu integrar-se en un procès de creació d’un format més llarg.
La finalitat d’aquest projecte és una millor integració econòmica d’aquestes propostes artístiques al mercat a més de tenir en compte totes les oportunitats de difusió. Multiplicant les possibilitats d’exhibició pública (sales d’espectacles, esdeveniments, festes majors, festivals, etc.) es vol fomentar el perfeccionament artístic d’aquestes propostes.

Objectius

Aquest dispositiu respon als següents objectius :

-  Permetre als artistes confrontar-se amb les realitats dels diferents territoris i espais de difusió.
-  Fomentar la trobada entre els públics i les obres durant el procés de creació.
-  Permetre una millor adaptació de les produccions artístiques a les diferents xarxes de difusió.
-  Permetre la trobada entre els artistes i els professionals del sector.
-  Fomentar una difusió de proximitat al territori.

Criteris de selecció

Aquesta convocatòria s’adreça a tots els professionals que treballen tota forma d’expressió artística que pugui ser anomenada “circ de creació”.

Els candidats han de provenir de la zona transfronterera França-Espanya* (residents o que tenen la seva seu en aquest espai).

Per presentar-se a aquesta convocatòria, els artistes han de :

-  tenir una creació curta (entre 10 i 30 minuts màxim) lleugera, recent, poc difosa i que formi part d’una futura creació més llarga. Aquesta creació s’ha de poder mostrar al carrer o en sala i integrar-se a un espectacle tipus « cabaret » integrat per diferents números de circ,
-  poder adaptar-se tècnicament a diferents espais de difusió que, sovint, no estan totalment preparats a nivell tècnic (sales petites, espais exteriors, parcs, places, gespa etc.)
-  abans de la selecció dels números, és a dir abans del 17 de febrer 2010, tenir disponibilitat per a una presentació oral (1 hora màxim) del projecte artístic a un dels socis referent del territori de residència de la companyia.
-  estar imperativament disponible per actuar a Fraga (Aragó) els 7, 8 i 9 de maig de 2010 i tenir disponibilitat de setembre 2010 a setembre 2011 per a les dates proposades per la xarxa de Camins Emergents.

És recomanable que els artistes tinguin una estructura jurídica que gestioni el seu projecte (redacció de contractes, facturació, nòmines, etc.).

Els artistes que participin al projecte Camins Emergents han d’estar desenvolupant estratègies de difusió.

VEURE EL FORMULARI DE CANDIDATURA

El comitè de selecció (integrat pels vuit socis del projecte Circ que o ! i programadors de la xarxa Camins Emergents) prestarà especial atenció a la qualitat artística de la proposta i a les seves perspectives de desenvolupament. Es valoraran també les propostes innovadores des d’un punt de vista artístic i econòmic (capacitat d’ampliar la xarxa de difusió).

Desenvolupament del projecte :

1- Selecció dels projectes

- Es penja la convocatòria de projectes en tres idiomes a la pàgina web de Circ que o ! (www.circqueo.eu) i els webs dels socis del projecte a partir de l’11 de gener de 2010.
- Es podrà omplir el formulari trilingüe en línea a partir del 15 de gener de 2010.
- Tancament de la convocatòria : 17 de febrer de 2010.
- Reunió de la comissió de selecció : finals de febrer de 2010
- Anunci dels projectes seleccionats : + 5 dies laborables
- Presentació dels projectes seleccionats en Fraga els 7, 8 i 9 de maig de 2010.

2- Presentació dels projectes seleccionats 7, 8, 9 de maig de 2010

Les propostes artístiques seleccionades seran presentades dues vegades, davant de públic i programadors : una presentació en sala i l’altra al carrer.
Una vegada acabada la mostra a Aragó, els programadors de la xarxa Camins Emergents seleccionaran els projectes que es programaran durant el setembre 2010 i setembre 2011. Cada programador es compromet a programar un mínim d’un projecte espanyol i un projecte francès que seran presentats junts.

Condicions econòmiques :

Les dues representacions a Fraga seran remunerades amb un catxet de 200 euros bruts cadascuna per artista. Les posteriors representacions a la xarxa Camins Emergents, seran remunerades amb un catxet artístic fix de 250 euros bruts per artista.
Si es considera absolutament necessari, es pot afegir el cost d’un responsable tècnic.
Serà abocat 50 euros per al desplaçament a Fraga. A les despeses de transport sobre les altres dates els seran pagats a alçada 0,25 euros/km. Compartir cotxe és vivament recomanat en una preocupació d’economia i de responsabilitat mediambiental.

* Catalunya, Aragó, Regió Midi-Pyrénées i de manera més àmplia el conjunt de la zona transfronterera França-Espanya.

VEURE EL FORMULARI DE CANDIDATURA

Contacte per a la convocatòria Camins Emergents
Acolytes / Circ-que-o
La Grainerie
61 rue St Jean
31130 Balma France
Tél. 00 33 (0)5 61 246 245
Fax. 00 33 (0)5 61 242 999
acolytes@club-internet.fr
www.la-grainerie.net

PDF - 665.5 ko
Convocatoria català PDF

Graphisme : Creadores de Ocio Crédits photos : la Grainerie, APCC, Poussière d’Image, Fanette Bruel, Guillaume Gouache, Eva Ferres.

Extranet | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0 | Agenda