Pyrénées de cirque      Pirineos de circo      Pirineus de circ

Enregistrer au format PDF

Formació, un espai de contacte

Toutes les versions de cet article : [català] [Español] [français]

Per Cesc Martínez, Zirkolika

La pedra de toc de Circ que o ! és l’esforç per edificar relacions i intercanvis artístics, i per tant culturals, entre territoris de l’eix pirinenc. Més enllà dels dispositius concrets destinats a la creació i la divulgació, les escoles Lido (Tolosa de Llenguadoc, escola superior) i Rogelio Rivel (Barcelona, preparatòria) han entrat en aquest conjunt d’accions propiciant que els alumnes, futurs artistes circenses, es beneficiïn de les particularitats de cada lloc. Una prova més que Circ que o ! posa els fonaments en el territori.

Bàsicament, aquestes escoles han actuat en tres tipus d’activitats : l’organització, per primera vegada, d’una universitat d’estiu, espai de formació que tindrà lloc properament a Jaca ; la participació d’alumnes dels dos centres en stages compartits, i les pistes obertes, que segons Tere Celis, de la Rogelio Rivel, “han funcionat molt bé”. Ella mateixa explica els avantatges d’aquesta relació : “Quan Lido ha tingut algun taller o algun professor que ens interessava, podíem enviar alumnes cap allà a través de Circ que o ! Això ha permès que, amb el poc pressupost de l’escola, haguem pogut ampliar l’oferta i la formació dels nostres alumnes. Al revés també ha funcionat.” Aurélie Vincq, de Lido, referint-se a les pistes obertes, o assaig de circ, admet que : “han permès un diàleg entre els alumnes i una trobada d’estils i d’estètiques diferents.” Tot i que l’objectiu no és muntar un espectacle comú, sinó pròpiament compartir l’assaig, a Lido s’han fet muntatges en un sol dia, amb l’objectiu de no donar temps per pensar massa sinó només per treure de cop el màxim de recursos. Tere Celis afirma que és un mètode “molt intens i interessant, perquè prepara els alumnes per arribar a un lloc i actuar sense tenir en compte res més que l’actuació”.


Pista Oberta en la Rogelio, Novembre 2009 © Ulls


Els intercanvis d’alumnes i de professors en cursos tècnics i tallers de recerca teatral van començar fa tres anys, juntament amb Circ que o ! D’entrada, s’havia plantejat que els alumnes poguessin participar en el dispositiu Camins Emergents, però les diferències entre les dues escoles han impedit que aquesta sortida sigui una automàtica. Els estudiants que acaben el segon curs de la Rogelio Rivel no estan prou preparats encara per formar part del dispositiu, i per altra banda, Lido té les seves pròpies vies d’inserció professional en què els alumnes ja surten amb una proposta per entrar al mercat. Això i tot, set alumnes han participat a Camins Emergents, d’un total de 150, entre professionals i amateurs que s’han beneficiat de tots els dispositius de Circ que o ! : Camins Emergents, Circ en Transhumància, intercanvis pedagògics i la Universitat d’Estiu.

Aquesta s’organitza per primera vegada el 2011, i, de fet, no haurà pogut ser, encara, tal com van preveure en la idea original, segons Tere Celis, “i caldrà esperar els propers anys”. A càrrec principalment de Lido, enguany es farà un stage compartit entre alumnes de segon dels dos centres, que presentaran els seus espectacles. Aurélie Vincq explica : “Hem treballat en col·laboració entre les dues escoles. Le Lido s’ha encarregat d’organitzar una trobada de dos dies amb la companyia Singulière (França), per als tallers de teatre, dansa urbana, moviment acrobàtic i coreogràfic.”

Descarregar el PDF Aquí


Graphisme : Creadores de Ocio Crédits photos : la Grainerie, APCC, Poussière d’Image, Fanette Bruel, Guillaume Gouache, Eva Ferres.

Extranet | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0 | Agenda